Konsorcjum BBMRI.pl

Konsorcjum BBMRI.pl w pierwszej fazie utworzyło 7 jednostek z terenu całego kraju, celem realizacji projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) w ramach przystąpienia Polski do Europejskiej Infrastruktury Badawczej BBMRI-ERIC.

W dalszych fazach rozwoju – jesteśmy otwarci na chętnych do kierowania rozwojem biobankowania w Polsce.