Grupy Eksperckie

Grupy Eksperckie (GE) powinny charakteryzować się zdolnością zapewnienia dostępu do wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań dot. obszaru swojej działalności. Grupy takie powinny odgrywać kluczową rolę w rozwoju i wzmocnieniu potencjału obszaru, którego dotyczy ich profil działalności.

Rozwiązania IT

Centralne narzędzia informatyczne umożliwiają biobankom i biorepozytoriom zrzeszonym w Polskiej Sieci Biobanków upublicznianie informacji o posiadanych kolekcjach materiału biologicznego.  Przekazane na Platformę dane są ogólnodostępne dla badaczy zarówno krajowych, jak i zagranicznych, dzięki integracji z systemami europejskimi.

Wsparcie/ELSI

Rozwój biobankowania ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań naukowych wymaga uwzględnienia aspektów etycznych, prawnych i społecznych (w skrócie: ELSI – ethical, legal and societal issues) podejmowanych działań.

Wsparcie/QC

Jednolity system kontroli jakości jest kluczowym krokiem dla kontroli wszystkich etapów funkcjonowania biobanków. Wdrożenie go pozwoli na uzyskanie pewności iż próbki i ich dane są wysokiej jakości i mogą być wykorzystywane w celach naukowych.

Wsparcie/QM

Sprawnie funkcjonujący system zapewnienia jakości SZiZJ w Biobanku jest gwarancją utrzymania wysokich standardów pracy oraz odpowiedniej jakości materiału biologicznego i towarzyszących danych. Zespół ekspertów w zakresie QMS, BBMRI.pl w ramach Zadania 3. pt.