BBMRI ERIC

BBMRI-ERIC jest czołową infrastrukturą powołaną na rzecz rozwoju biobankowania w Europie. Jej misją jest zbliżenie wszystkich podmiotów zainteresowanych biobankowaniem – badaczy, przedstawicieli biobanków, przemysłu i pacjentów –  w celu zwiększenia wykorzystania zasobów próbek materiału biologicznego i danych w innowacyjnych badaniach.

EJTCM

Sekcja „Biobanking and Techniques for Personalized Medicine” jest strategicznym forum naukowym dla BBMRI.pl, Polskiej Sieci Biobanków i środowisk naukowych  i akademickich związanych z biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego w celach naukowych, a także z badaniami na rzecz medycyny personalizowanej.

MEiN

Minister Edukacji i Nauki jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę w zakresie działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dwa główne obszary działalności Ministerstwa to: oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka.