52
Liczba Biobanków
124858
Liczba Dawców
461349
Liczba Próbek
Członkowie i obserwatorzy

Członkowie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii - Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania, Wrocław
Rozwiń Zwiń
Osoba do kontaktu: dr Patrycja Gazińska
Audyt nr 3 – audyt uznania na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP)
Audyt nr 3 – audyt uznania na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP) nadany dnia 29.10.2021 r.
Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Rozwiń Zwiń
Osoba do kontaktu:dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz
Audyt nr 3 – audyt uznania na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP)
Audyt nr 3 – audyt uznania na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP) nadany dnia 20.04.2020 r.
Inne Certyfikaty:
ISO 9001:2015</br>Nadany dnia 19.04.2019 r
ISO 9001:2015
Nadany dnia 19.04.2019 r
Biobank Centrum Patologii Molekularnej Cellgen, Wrocław
Rozwiń Zwiń
Osoba do kontaktu:dr n. med. Łukasz Fuławka
Laboratorium Badawcze – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Rozwiń Zwiń
Osoba do kontaktu:dr Anna Chróścicka (anna.chroscicka@wum.edu.pl) , dr Ilona Szabłowska-Gadomska (igadomska@wum.edu.pl)
Audyt nr 3 – audyt uznania na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP)
Audyt nr 3 – audyt uznania na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP) nadany dnia 29.11.2021 r.

Obserwatorzy

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rozwiń Zwiń
Osoba do kontaktu:prof. dr hab. Jacek Malejczyk i dr hab. Izabela Janiuk
Inne Certyfikaty:
Zakład Genetyki Medycznej, Zespół Pracowni Genetyki Molekularnej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
Rozwiń Zwiń
Osoba do kontaktu:dr Agnieszka Charzewska
Inne Certyfikaty:
Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRIR), Warszawa
Rozwiń Zwiń
Osoba do kontaktu:dr Joanna Wójtowicz
Inne Certyfikaty:
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Rozwiń Zwiń
Osoba do kontaktu:dr Elżbieta Ciara (+48 22 815 72 64), prof. Paweł Płudowski
Inne Certyfikaty: