Platforma centralna

Platforma Centralna Polskiej Sieci Biobanków jest pierwszym w Polsce, bezpłatnym narzędziem informatycznym utworzonym przez konsorcjum BBMRI.pl, umożliwiającym udostępnianie informacji o zgromadzonych zasobach próbek biologicznych szerokiemu gronu odbiorców. Kolekcje są udostępniane na Platformie przez członków Polskiej Sieci Biobanków, a dostęp do informacji jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Pozwala to na wymianę informacji i potencjalne nawiązanie współpracy pomiędzy biobankami, biorepozytoriami i badaczami z kraju i ze świata.