Misja PSB

Misją PSB jest integracja jednostek zajmujących się biobankowaniem materiału biologicznego, pochodzącego głównie od ludzi oraz ułatwienie nawiązania współpracy naukowych.

Członkowie i Obserwatorzy PSB mogą korzystać z merytorycznego wsparcia w rozwijaniu swoich biobanków i biorepozytoriów, a także  wymiany informacji o posiadanych próbkach biologicznych na centralnej platformie informatycznej. Kolekcje PSB są dostępne na stronie (biobanki.pl)

Jeśli Twoja Jednostka jest zainteresowana odpowiedzialnym biobankowaniem materiału biologicznego i współpracą naukową, przyłącz się do Polskiej Sieci Biobanków!

Jak dołączyć?

1
BBMRI - Biobanking and BioMolelular resources Research Infrastructure Poland
Napisz do nas biobank@wum.edu.pl
2
BBMRI - Biobanking and BioMolelular resources Research Infrastructure Poland
Wypełnij ankiety
3
BBMRI - Biobanking and BioMolelular resources Research Infrastructure Poland
Podpisz kartę członkowską
Karta Członkowska