Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) w ramach przystąpienia Polski do Europejskiej Infrastruktury Badawczej BBMRI-ERIC

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum BBMRI.pl, którego członkowie działają wspólnie realizując swoje zadania dla osiągnięcia głównego celu Projektu. Jest to realizowane przede wszystkim poprzez wdrożenie spójnych rozwiązań z zakresu jakości, IT, utworzenie rekomendacji dotyczących zagadnień prawnych i bioetycznych, związanych z gromadzeniem i użyciem w celach badawczych materiału biologicznego.

Głównym celem projektu badawczego jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków (PSB) w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem PSB jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów. 

Aktualne zadania

Wróć do poprzedniej strony