Wstęp-opis

Grupy Eksperckie (GE) powinny charakteryzować się zdolnością zapewnienia dostępu do wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań dot. obszaru swojej działalności. Grupy takie powinny odgrywać kluczową rolę w rozwoju i wzmocnieniu potencjału obszaru, którego dotyczy ich profil działalności. Mają za zadanie prowadzić działalność, w ramach której tworzone będą opinie, ekspertyzy, wyniki oraz rozwiązania i narzędzia dedykowane danemu obszarowi aktywności, a także możliwe będą analizy/badania które bezpośrednio przełożą się na rozwój wiedzy i umiejętności w tym obszarze.

GE BBMRI.pl powinny stanowić istotny i ważny wkład oraz źródło informacji dla partnerów z instytucji akademickich i naukowo-badawczych, dla branży przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, diagnostycznego i całego sektora związanego z obszarem life science, którego działalność opiera się o biobankowanie.

Wytyczne
Wniosek

Grupy