MEiN

Minister Edukacji i Nauki jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę w zakresie działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dwa główne obszary działalności Ministerstwa to: oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka. Ministerstwo wyznacza strategiczne kierunki inicjatyw wspierających rozwój polskiej nauki, takie jak dołączenie Polski do europejskiej infrastruktury badawczej BBMRI-ERIC.