BBMRI ERIC

BBMRI-ERIC jest czołową infrastrukturą powołaną na rzecz rozwoju biobankowania w Europie. Jej misją jest zbliżenie wszystkich podmiotów zainteresowanych biobankowaniem – badaczy, przedstawicieli biobanków, przemysłu i pacjentów –  w celu zwiększenia wykorzystania zasobów próbek materiału biologicznego i danych w innowacyjnych badaniach. Oferuje wsparcie w zakresie wdrażania i utrzymania systemów zarządzania jakością, ekspertyzę dotyczącą etycznych, prawnych i społecznych aspektów biobankowania oraz rozwiązania i narzędzia IT dedykowane dla biobanków i badaczy pracujących na próbkach ludzkiego materiału biologicznego. Mottem organizacji jest: “Make new treatments possible”.

Polska jest krajem członkowskim BBMRI-ERIC od 2016 roku.