Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania, Biobank Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

Jest jednym z największych biobanków populacyjnych i specjalistycznych na terenie Polski. Przechowuje ponad 140 tyś. próbek materiału biologicznego zgromadzonego w trakcie badań populacyjnych, kolekcje próbek pochodzących od pacjentów kardiologicznych, reumatologicznych i onkologicznych. Gromadzony materiał biologiczny pozwala na wykonanie badań u każdego pacjenta na wielu poziomach poczynając od badań genetycznych, poprzez transkryptomikę i metabolomikę. Głównym nurtem działalności naukowej KOW jest badanie przyczyn powstawania chorób sercowo-naczyniowych. Od 2013 roku Ośrodek jest zaangażowany w tworzenie sieci biobanków polskich, której trzon tworzy wraz z pozostałymi beneficjentami projektu BBMRI.pl. KOW był również beneficjentem projektu w ramach FP7 – BBMRI-LPC, oraz H2020 – Adopt BBMRI-ERIC. Obecnie koordynuje prace Konsorcjum BBMRI.pl oraz prowadzi własne badanie populacyjne na terenie Dolnego Śląska

Zespół naukowy

Portret: - dr n. biol.  Piotr Zień  - Krajowy Koordynator ds. Biobankowania
dr n. biol.
Piotr Zień
Krajowy Koordynator ds. Biobankowania

Karierę naukową rozpoczynał w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Biotechnologii UMCS, a następnie doktora w Zakładzie Biologii Molekularnej KUL. Rozwój naukowy kontynuował na Uniwersytecie Western Ontario w Kanadzie. W 2005 roku rozpoczął pracę w Adamedzie, gdzie prowadził projekty badawczo-rozwojowe, koncentrując się na innowacyjnych cząsteczkach przeciwnowotworowych – zarówno syntetyzowanych chemicznie, jak i biotechnologicznie. Przez ostatnie 10 lat (z krótką przerwą w 2019) pracował w Polpharma S.A., gdzie był zaangażowany w tworzenie nowej struktury pod nazwą Polpharma Biologics.

Odpowiada za nadzór nad realizacją projektu BBMRI.pl, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – utworzenie Polskiej Sieci Biobanków.

Współpracownicy

mgr
Bartosz Rączy
Project Manager i Administrator Projektu BBMRI.pl
dr
Magdalena Grodecka
Kierownik Badań ds. Diagnostyki i Biobankowania
mgr
Beata Wałęsa
Specjalista ds. Diagnostyki i Biobankowania, specjalista diagnostyki laboratoryjnej
mgr
Anna Pisarska
Specjalista ds. wsparcia realizacji projektu i szkoleń
mgr
Agata Bilmin
Specjalista ds. Diagnostyki i Biobankowania, diagnosta laboratoryjny
mgr inż.
Izabella Jasyk
Specjalista ds. Biobankowania
mgr inż.
Andrzej Roguski
Specjalista ds. Biobankowania