Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego to unikatowa jednostka naukowa, która została utworzona w celu kolekcjonowania materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego oraz powiązanego z nim danych kliniczno/ankietowych. Pracownia Biobank dysponuje próbkami z kolekcji: populacyjnych (w tym jedyna taka w Polsce, 10-tysięczna reprezentacja polskiej populacji) oraz klinicznych (np. rak piersi, rak trzustki, endometrioza). Korzysta z najnowszych obecnie narzędzi w genetyce jak mikromacierze (jedyna w Polsce baza danych polimorfizmów z genotypowania ok. 550 000 polimorfizmów każdej z ponad 6000 osób), sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) – pełnoegzomowe, genomów bakteryjnych, bakteriofagowych oraz antropologicznych próbek DNA pochodzących z materiału kopalnego. Do tej pory Pracownia nawiązała trwałą współpracę z kilkoma znaczącymi jednostkami naukowymi i firmami biotechnologicznymi.

Zespół naukowy

Portret: - Dr n. biol. Dominik Strapagiel - Kieruje Pracownią Biobank UŁ - Biobank Łódź®️ .
Dr n. biol.
Dominik Strapagiel
Kieruje Pracownią Biobank UŁ - Biobank Łódź®️ .

Jest mikrobiologiem, absolwentem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Biofizyki Molekularnej UŁ, w ramach której kieruje Pracownią Biobank. Specjalizuje się w badaniach z zakresu zmienności genetycznej człowieka współczesnego i populacji historycznych. Dr D. Strapagiel, prof. UŁ jest również audytorem systemów bezpieczeństwa informacji (wpis na listę audytorów PIKW) oraz systemu jakości – ISO 9001 i bezpieczeństwa informacji – ISO 27001 (w obu przypadkach wpis na międzynarodową listę audytorów IRQA). Aktywnie uczestniczy w procesie przystąpienia Polski do BBMRI-ERIC, a od 2014 roku pełni funkcje krajowego delegata do Assembly of Members BBMRI-ERIC i jest członkiem Komitetu Finansowego BBMRI-ERIC.
Dr n. biol. Dominik Strapagiel, prof. UŁ jest kierownikiem Zadania 2 w Projekcie (część UŁ). Realizuje audyty w gronie członków Polskiej Sieci Biobanków i Konsorcjum BBMRI.pl.

Współpracownicy

mgr inż.
Błażej Marciniak
mgr inż.
Marta Sobalska-Kwapis
mgr
Marcin Słomka
mgr inż.
Joanna Michalska-Madej
mgr inż.
Sylwia Dobrowolska-Broniarek
mgr
Jakub Lach