Biobank Świętokrzyski

Biobank Świękokrzyski wchodzi w skład Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego utworzonego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Infrastruktura biobanku. oraz wysokospecjalistyczne pracownie z nim współdziałające pozwolą na stworzenie podstaw do nowoczesnej ochrony zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Działania jednostki skupiają się na badaniach populacyjnych oraz badaniach naukowych opierających się na nowoczesnych metodach biologii molekularnej (sekwencjonowanie następnej generacji, sekwencjonowanie Sangera, PCR), hodowlach komórkowych, badaniach analitycznych, cytometrycznych jak również mikrobiologicznych. W ramach Biobanku posiadamy kolekcje:

  • wymazów z nosogardzieli pobranych od pacjentów w ramach testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (110 tys.);
  • próbek surowicy, osocza, DNA, kożuszka limfocytarnego pobranych od mieszkańców regionu(10 tys.);
  • próbek płynu pęcherzykowego pobranego od kobiet w trakcie zabiegu IVF (773);
  • koncentratu komórek macierzystych wyizolowanych z pozyskanej od matek krwi pępowinowej (423).

Wyniki prowadzonych badań, będące efektem funkcjonowania biobanku, ukierunkowane są na zwiększenie świadomości pro- zdrowotnej oraz dostępu do wysokospecjalistycznych badań dla  mieszkańców regionu.

W konsekwencji doprowadzą do efektywnego zmniejszenia zachorowalności, poprzez wskazanie i eliminację zagrożeń odpowiedzialnych za choroby cywilizacyjne.

Zespół naukowy

Portret: - Dr hab.n.med.  Piotr Lewitowicz -
Dr hab.n.med.
Piotr Lewitowicz

Prof. UJK jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W roku 2003 uzyskał tytuł specjalisty patomorfologii, a w 2008 – stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W roku 2019 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2002 do chwili obecnej pracuje w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Wydziału Lekarskiego i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od października 2018 pełni obowiązki kierownika tej jednostki. Od września 2020 zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym.

Portret: -  Łukasz Madej -
Łukasz Madej

Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Biologia medyczna. W 2019 roku uzyskał tytuł Specjalisty Laboratoryjnej genetyki medycznej na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku rozpoczął Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Zaś od października 2019 pełni funkcje Specjalisty ds. inżynieryjno-technicznych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od stycznia 2021 Kierownik działu biobankingu i badań naukowych w Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w Podzamczu.

Portret: - Mgr Karolina Niebudek-Jach -
Mgr
Karolina Niebudek-Jach

Magister biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Biznes w biotechnologii także na UJ. Wykonywała zadania związane z biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego oraz preparatyką i bankowaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Od lipca 2018 roku zastępca pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO9001:2015. Obecnie Starszy Asystent w Dziale Biobankingu i Badan Naukowych.

Współpracownicy

Paulina Zagórska-Szlufik
Młodszy Asystent w Dziale Biobankingu i Badan Naukowych
Michał Karpeta
Młodszy Asystent w Dziale Biobankingu i Badan Naukowych
Anna Sularz
Młodszy Asystent w Dziale Biobankingu i Badan Naukowych
Ilona Sychowska
Młodszy Asystent w Dziale Biobankingu i Badan Naukowych
Katarzyna Rozmianiec
Młodszy Asystent – Diagnosta laboratoryjny
Sylwia Knap
Młodszy Asystent – Diagnosta laboratoryjny