Warszawski Uniwersytet Medyczny

Opis do uzupełnienia.

Zespół naukowy

Portret: - Prof. dr hab.  Małgorzata Lewandowska-Szumieł  - Kierownik Laboratorium Badawczego - Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab.
Małgorzata Lewandowska-Szumieł
Kierownik Laboratorium Badawczego - Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wraz z zespołem realizuje prace badawcze w dziedzinie inżynierii tkankowej, m.in. nad wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej; opracowywaniem nowych systemów do transplantacji komórek z wykorzystaniem biomateriałów i konstrukcji trójwymiarowych; analizą odpowiedzi komórek na czynniki fizyczne w hodowli oraz konstruowaniem nisz tkankowych w oparciu o hodowle mieszane in vitro.

Portret: - Dr n. med.  Anna Chróścicka  - Biotechnolog, specjalista w dziedzinie inżynierii tkankowej, pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością, Menedżer Jakości i Audytor systemów jakości
Dr n. med.
Anna Chróścicka
Biotechnolog, specjalista w dziedzinie inżynierii tkankowej, pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością, Menedżer Jakości i Audytor systemów jakości

Aktywnie uczestniczyła w procesie przystąpienia Polski do BBMRI-ERIC, a od 2015 roku pełni funkcje krajowego delegata do Assembly of Members BBMRI-ERIC. Uczestniczy w procesie pozyskiwania i gromadzenia danych o polskich jednostkach biobankujących ludzki materiał biologiczny oraz nadzoruje prace realizowane w ramach Zadania 1. Pracuje w Biobanku Laboratorium Badawczego – Banku Komórek oraz Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Portret: - Dr n. med. inż.  Ilona Szabłowska-Gadomska  - specjalista biotechnolog
Dr n. med. inż.
Ilona Szabłowska-Gadomska
specjalista biotechnolog

Studia doktoranckie odbyła w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej, gdzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z reprogramowaniem komórkowym, epigenetyką, różnicowaniem komórek oraz fizjologiczną hipoksją.

Posiada certyfikaty Auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania oraz Auditora wewnętrznego w laboratoriom

Portret: - Dr n. rol.  Anna Chołoniewska  - Biolog w Biobanku Laboratorium Badawczego – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dr n. rol.
Anna Chołoniewska
Biolog w Biobanku Laboratorium Badawczego – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie odbyła w Instytucie Genetyki I Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Ukończone studia przygotowały ją do pracy w laboratoriach biologicznych badających komórki oraz tkanki. Zajmuje się hodowlą komórkową i zarodkową, różnicowaniem komórek i warunkami hodowli in vitro.

Portret: - Mgr  Angelika Paluch   - biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Mgr
Angelika Paluch
biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W 2016 r. ukończyła biotechnologię medyczną na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez udział w stażach oraz praktykach m. in. na oddziale markerów nowotworowych w Szpitalu Onkologicznym w Kielcach oraz w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pracowała w Barry Callebaut SSC Europe sp. z o.o. w Dziale Kontroli Jakości, MABION S.A. Kompleks Naukowo-Przemysłowy Biotechnologii Medycznej w Dziale Wytwarzania oraz w Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w Dziale Biobankingu i Badań Naukowych.