Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Biobank Fahrenheita BBMRI.pl przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Biobank Fahrenheita BBMRI.pl przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed) został oficjalnie założony w 2006 roku, przy czym już od 1997 roku zbierano pierwsze próbki. W 2014 roku stworzone zostało konsorcjum BBMRI_PL, którego Biobank Fahrenheita był jednym z inicjatorów.  

Od początku swojej działalności Biobank Fahrenheita blisko związany jest z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Główny materiał kolekcjonowany w Biobanku to próbki kliniczne od pacjentów onkologicznych (rak piersi, nowotwory przewodu pokarmowego, mięsaki, NET). Ponadto Biobank dysponuje także kolekcjami chorób rzadkich (np. mastocytoza). W Konsorcjum BBMRI.pl Biobank Fahrenheit’a zajmuje się głównie centralnymi rozwiązaniami informatycznymi dla Polskiej Sieci Biobanków.

Zespół naukowy

Portret: - prof. dr hab. med.  Leszek Kalinowski -
prof. dr hab. med.
Leszek Kalinowski

Kierownik Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista analityki klinicznej. Współzałożyciel Biobanku Fahrenheit’a BBMRI.pl. Wraz z zespołem pracowników GUMed od początku uczestniczy w pracach na rzecz Polskiej Sieci Biobanków. Od 2014 roku pełni rolę Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. Biobankowania. Jego zainteresowania związane są z badaniem podstaw molekularnych cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.

Portret: - dr n. med.  Jarosław Skokowski -
dr n. med.
Jarosław Skokowski

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej. Od 1997r. zajmował się w Klinice Chirurgii Onkologicznej biobankowaniem tkanek na potrzeby badań z zakresu „omics”. Współzałożyciel Biobanku Fahrenheit’a BBMRI.pl. Od 2014 jest członkiem Konsorcjum BBMRI.pl oraz liderem zadania – budowa  Platformy Centralnej Polskiej Sieci Biobanków. Jego zainteresowania związane są z rozwojem innowacyjnych  technologii cyfrowych.

Portret: - mgr inż.  Andrzej Strug -
mgr inż.
Andrzej Strug

Przez ponad 25 lat zajmował się systemami informatycznymi w sektorze ochrony zdrowia na szczeblu centralnym (Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, NFZ). Był inicjatorem i koordynatorem wielu przedsięwzięć na skalę krajową, które na trwałe zmieniły procesy współpracy między administracją publiczną a otoczeniem. Odpowiadał za wprowadzenie recept z kodami kreskowymi, komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych do NFZ przez apteki i świadczeniodawców, systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)  oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Współpracownicy

dr
Wawrzyniec Dobrucki
konsultant ds. badań obrazowych i translacyjnych
dr
Anna Janaszak - Jasiecka
specjalista ds. biobankowania
dr
Iwona Pelikant-Małecka
specjalista ds. diagnostyki laboratoryjnej i biotechnologii
dr
Agata Płoska
specjalista ds. biobankowania
dr
Adrianna Radulska
specjalista ds. diagnostyki laboratoryjnej i biotechnologii
mgr
Nikola Bulman
specjalista ds. digitalizacji i gromadzenia danych
mgr
Natalia Kupis
specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych projektu
mgr inż.
Ewelina Marciniak
mgr
Michalina Treder