Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UML) jest instytucją szkolnictwa wyższego o ugruntowanej pozycji na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym i badawczym. Zainteresowania badawcze pracowników UML koncentrują się na medycynie i pokrewnych dziedzinach i są blisko powiązane z priorytetowymi kierunkami badań wskazanymi w polskich i europejskich strategiach badawczo-rozwojowych.

Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej UML prowadzi badania w dziedzinie filozofii medycyny, etyki medycznej, bioetyki, prawa medycznego, socjologii medycyny oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Zespół cechuje wielokierunkowość wykształcenia oraz interdyscyplinarność zainteresowań badawczych. Od kilku lat zespół pracowników i współpracowników jednostki pod kierownictwem dr hab. Jakuba Pawlikowskiego, prof. uczelni, prowadził badania w obszarze zagadnień etycznych, prawnych i społecznych związanych z biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań naukowych oraz ochrony danych w badaniach naukowych. W skład zespołu realizującego zadania wchodzą lekarze, filozofowie, etycy, prawnicy, socjologowie i specjaliści zdrowia publicznego, w tym członkowie międzynarodowych i krajowych zespołów eksperckich powołanych przez BBMRI.ERIC, Ministerstwo Nauki i Edukacji i Ministerstwo Zdrowia.

Zespół naukowy

Portret: - Dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. UML  - koordynator
Dr hab.
Jakub Pawlikowski, prof. UML
koordynator
Portret: - Dr Dorota Krekora-Zając - specjalista z zakresu prawa cywilnego
Dr
Dorota Krekora-Zając
specjalista z zakresu prawa cywilnego
Portret: - Dr hab.  Jarosław Sak, prof. UML - specjalista z zakresu medycyny klinicznej i filozofii
Dr hab.
Jarosław Sak, prof. UML
specjalista z zakresu medycyny klinicznej i filozofii
Portret: - Dr hab.  Rafał Patryn, prof. UML - specjalista z zakresu bioetyki i prawa
Dr hab.
Rafał Patryn, prof. UML
specjalista z zakresu bioetyki i prawa
Portret: - Dr Anna Zagaja - specjalista z zakresu bioetyki
Dr
Anna Zagaja
specjalista z zakresu bioetyki
Portret: - Dr Anita Majchrowska - specjalista z zakresu socjologii
Dr
Anita Majchrowska
specjalista z zakresu socjologii

Współpracownicy

Dr
Dorota Płanica, UML
Dr
Michał Wiechetek , KUL
dr hab.
Jan Domaradzki, UAM
Dr hab. n. med.
Marek Czarkowski, prof. uczelni, NIL
Dr
Joanna Banasiuk, UwB
Dr
Iwona Wrześniewska-Wal, CMKP
Dr
Marta Soniewicka, UJ
Prof. dr hab.
Piotr Morciniec, UO