Podsumowanie – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Ciało ludzkie w badaniach naukowych – aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

Ogólnopolska konferencja „Ciało ludzkie w badaniach naukowych – aspekty filozoficzne, prawne i społeczne” odbyła się na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. Została zorganizowana przez Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka oraz konsorcjum BBMRI.pl.

Wydarzenie zgromadziło ponad 170 uczestników z całego kraju; naukowców, przedstawicieli instytucji rządowych, stowarzyszeń pacjentów oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną zdrowia. W trakcie 11 sesji zaprezentowano ponad 50 wystąpień filozofów, prawników, teologów, psychologów, socjologów, lekarzy, diagnostów oraz badaczy z 30 różnych instytutów badawczych i naukowych oraz uniwersytetów.


Konferencja dotyczyła zagadnień filozoficznych, etycznych, prawnych i społecznych związanych z wykorzystaniem ludzkiego ciała i jego części, w tym zwłok, komórek, tkanek, narządów i innego materiału biologicznego w badaniach naukowych. Główne wątki konferencji dotyczyły postaw moralnych wobec ciała ludzkiego, społeczno-kulturowych uwarunkowań postrzegania ludzkiego ciała i jego elementów, a także zwłok ludzkich, oraz postaw kształtujących decyzje dotyczące dawstwa próbek, komórek, tkanek i narządów. W trakcie konferencji poruszono również zagadnienia etyczne i prawne związane z prawami dawcy, w tym udzielaniem zgody na przechowywanie i udostępnianie ludzkiego materiału biologicznego, ochrony i przetwarzania danych, dostarczania informacji o wynikach badań, praw własnościowych, komercjalizacji i dzielenia się wynikami badań, a także z kształtowaniem odpowiedzialności naukowców i budowaniem zaufania między naukowcami, dawcami oraz społeczeństwem. Konferencja podejmowała również tematy dotyczące niedawno wprowadzonych regulacji RODO. Konferencja była okazją do owocnej wymiany poglądów w ramach interdyscyplinarnej dyskusji wokół aktualnych tematów, co, mamy nadzieję, będzie kształtować głęboką i rzetelną refleksję i współpracę interdyscyplinarną związaną z postępem w badaniach naukowych w zakresie nauk biomedycznych.

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak