Międzynarodowa Konferencja „Biopróbki i biodane w badaniach medycznych – wyzwania etyczne, prawne i społeczne”

Międzynarodowa Konferencja Biopróbki i biodane w badaniach medycznych – wyzwania etyczne, prawne i społeczne

24-26 listopada 2021,

wydarzenie on-line 

Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie; BBMRI.pl


Biopróbki i biodane odgrywają obecnie kluczową rolę w biomedycznych badaniach naukowych i rozwoju medycyny spersonalizowanej. Materiał biologiczny i powiązane z nim dane są integralną częścią procesu naukowego w analizach populacyjnych i badaniach nad określonymi jednostkami chorobowymi, a także w opracowywaniu nowych leków, szczepionek i narzędzi diagnostycznych. Stały się również ważnym elementem badań nad Covid-19. Gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i przekazywanie biopróbek i biodanych wiąże się jednak z licznymi wyzwaniami etycznymi, prawnymi i społecznymi. Dotyczy to zwłaszcza próbek i danych pochodzących od ludzi. Warto jednak zwrócić uwagę również na próbki i dane pochodzące z innych organizmów (mikrobiologiczne, zwierzęce), ponieważ odgrywają one coraz większą rolę w badaniach medycznych.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad problemami regulacyjnymi, normatywnymi i aksjologicznymi związanymi z biopróbkami i biodanymi, a także poszukiwanie rozwiązań i dobrych praktyk, które szanowałyby godność i podstawowe prawa człowieka, istniejące normy prawne, oczekiwania społeczne i przekonania kulturowe w zarządzaniu próbkami i danymi. Konferencja ma łączyć różne perspektywy w podejściu do biopróbek i biodanych, dlatego zapraszamy do uczestnictwa specjalistów z dziedzin medycznych, humanistycznych i społecznych, a także przedstawicieli instytutów badawczych, jednostek administracyjnych, organizacji pacjentów i innych interesariuszy.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Udział w konferencji (zarówno bierny, jak i czynny) jest bezpłatny.

Wystąpienia na konferencji (ok. 15 minut) są możliwe w języku polskim i języku angielskim (zostanie zapewnione tłumaczenie).

Propozycje wystąpień obejmujące tytuł i streszczenie (max. 250 słów) należy do 8 listopada 2021 roku przesłać w języku angielskim drogą elektroniczną na adres: elsi@bbmri-eric.pl.

Zagadnienia kluczowe:·      

 • Próbki i dane w badaniach nad COVID-19      
 • Dostęp do danych i ich wymiana międzynarodowa       
 • Zasady poszanowania godności, autonomii, prywatności i niedyskryminacji    
 • Ponowne wykorzystanie próbek i danych       
 • Dysponowanie, własność oraz komercjalizacja biopróbek i biodanych      
 • Incidental findings i informowanie o wynikach a prawo do informacji i do niewiedzy       
 • Postawy społeczne wobec biopróbek i biodanych w badaniach w naukowych     
 • Komunikacja z uczestnikami badań, interesariuszami i społeczeństwem       
 • Etyczny i prawny status próbek i danych      
 • Próbki i dane od osób zmarłych i dzieci       
 • Próbki i dane niepochodzące od ludzi, w tym mikrobiologiczne i zwierzęce       
 • Rola komisji bioetycznych       
 • Inne wyzwania ELSI w zakresie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania biopróbek i biodanych 

 W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UM w Lublinie

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek