Podsumowanie III Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich

III KRAJOWA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

W dniach 06-08 listopada 2019 w Łodzi odbyła się III Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja  Biobanków Polskich. Konferencja kierowana była głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Organizatorem Konferencji było Konsorcjum BBMRI.pl zrzeszające 7 polskich instytucji biobankujących.

Celem konferencji było nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami gromadzącymi materiał biologiczny i naukowcami oraz przedstawicielami przemysłu biofarmaceutycznego, rozpropagowania idei udostępniania i dzielenia się danymi medycznymi i bioinfomatycznymi oraz rozwinięcie kompetencji w obszarze biobankowania oraz systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w placówkach biobankujących. Istotnym elementem konferencji były również zagadnienia poświęcone kwestiom etycznym i prawnym.

Konsorcjum BBMRI.pl już trzeci raz zorganizowało wydarzenie poświęcone propagowaniu idei biobankowania i dzielenia się materiałem biologicznym oraz uzyskanymi w wyniku badań danymi. Pierwsze dwie edycje (2017, 2018) konferencji zgromadziły 180 w 2017 oraz 140 w 2018 przedstawicieli jednostek naukowych i naukowo-medycznych z kraju i zagranicy, szpitali i placówek medycznych, reprezentantów biznesu z obszaru biomedycyny oraz bioinformatyków i osób związanych z branżą biomedyczną. W tegorocznym wydarzeniu brało udział 230 uczestników, w tym 43 prelegentów oraz 32 prezentujących swoje badania w postaci posterów i krótkich doniesień.

Podczas trzydniowego wydarzenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez naukowców i pracowników związanych z branżą biomedyczną.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, które pozwoliły zgłębić wiedzę z obszaru systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w biobankach i placówkach biomedycznych, aspektów prawnych i etycznych biobankowania, rozwiązań informatycznych, możliwościach wyszukiwania i udostępniania kolekcji i zgromadzonych danych w polskiej i europejskiej strukturze biobanków oraz wielu, wielu innych.

Drugiego i trzeciego dnia uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych prelekcji, między innymi przedstawicieli jednostek naukowych, przedstawicieli innowacyjnych firm z branży biomedycznej, instytucji rządowych a także jednostek, które przystąpiły do Polskiej Sieci Biobanków. Wykład inauguracyjny poprowadziła prof. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. nauki UŁ.

Podczas specjalnego panelu dyskusyjnego, który był częścią konferencji, przedstawiciele nauki (NCN, NCBiR; Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE; Polska Koalicja Medycyny Spersonalizowanej, Agencja Badań Medycznych), członkowie organizacji pacjenckich (Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych; Fundacja Alivia, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego), organizacji reprezentujących społeczeństwo oraz z przedstawicielami firm farmaceutycznych (Ardigen; Roche) i pracowników biobanków (Polska Siec Biobanków) spotkali się, aby porozmawiać jak sprawić, żeby nasza wiedza o znaczeniu biobankowania dla społeczeństwa była przynajmniej na podobnym poziomie, jak wiedza o znaczeniu oddawania krwi czy szpiku kostnego potrzebującym. Tym bardziej, że biobankowanie od wielu już lat uznaje się za przyszłość medycyny i badań diagnostycznych. Specjaliści dyskutowali m.in. o tym, jak rozpropagować wśród Polaków wiedzę o korzyściach płynących z biobankowania i zachęcić ich do przekazywania materiału biologicznego do badań.

Wydarzenie to było okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie praktycznych, etycznych i prawnych aspektów funkcjonowania biobanków, które gromadzą nasze dane biologiczne do badań naukowych.

Materiały konferencyjne

Program Konferencji

Książka abstraktów

Prezentacje

Załączamy relację fotograficzną z konferencji, której autorem jest Illia Shrubkovsky z Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego.

Zdjęcia

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek