Podsumowanie – I NAUKOWO-SZKOLENIOWA KRAJOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

Prawie 180 uczestników I Krajowej Konferencji Biobanków Polskich!

Prawie 180 uczestników z 62 instytucji – jednostek naukowych, przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej – spotkało się w dniach 13 i 14 października we Wrocławiu aby omawiać kwestie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania do badań materiału biologicznego w Polsce. Miejscem obrad był budynek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Konferencję otworzyły wystąpienia władz uczelni, Pana prof. dr hab. Piotra Dzięgiela, Prorektora ds. Dydaktyki i Pani dr hab. Izabeli Feckiej, Prodziekan ds. Nauki, oraz przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Michała Rybińskiego. Obrady rozpoczęto od przedstawienia uczestników i założeń finansowanego przez MNiSW projektu BBMRI.pl, w ramach którego organizowane było spotkanie, mającego na celu zmapowanie polskich jednostek biobankujących, utworzenie Polskiej Sieci Biobanków i włączenie jej w europejskie struktury BBMRI-ERIC. W kolejnej sesji głos oddano przedstawicielom przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego, którzy ze swojej perspektywy rozważyli możliwości współpracy z biobankami. Okazję do omówienia kwestii technologicznych i zaprezentowania swojej oferty miały też firmy produkujące infrastrukturę służącą do biobankowania. Dwie sesje w pierwszy i drugi dzień obrad wypełniły krótkie prezentacje dwunastu wybranych polskich jednostek biobankujących, które opowiedziały o swoich zasobach, specyfice gromadzonego materiału biologicznego i prowadzonych badaniach. Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty dla biobanków i biorepozytoriów poświęcone kwestiom bioetycznym, zarządzaniu jakością i bezpieczeństwu informacji.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między różnego rodzaju ośrodkami zajmującymi się biobankowaniem. Ogromne zainteresowanie tematyką biobankowania pokazało jak wiele biorepozytoriów i biobanków funkcjonuje w Polsce oraz pokazało, że stworzenie ujednoliconych standardów Polskiej Sieci Biobanków jest konieczne aby polskie biobanki mogły zaistnieć na arenie europejskiej. Kolejna konferencja planowana jest na jesień 2018 roku.

Organizatorami konferencji byli członkowie Konsorcjum BBMRI.pl: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Uniwersytet Łódzki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach. Patronatu honorowego udzielili: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

Książka abstraktów

Prezentacje


Załączamy relację fotograficzną z konferencji, której autorem jest Pan Adam Zadrzywilski z Działu Promocji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Opr. M. Grodecka

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak