Znaczenie biobankowania dla rozwoju nauk biomedycznych podkreślono na konferencji w Pałacu Prezydenckim

W dniu 19 października 2017 r. prof. Leszek Kalinowski oraz dr Łukasz Kozera, Krajowi Koordynatorzy ds. biobankowania z Konsorcjum BBMRI.pl, wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP zatytułowanym „Technologie Przyszłości – Biotechnologia”.

Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego i zgromadziło najważniejsze osoby w kraju związane z obszarem nauk biologiczno-medycznych, m. in. rektorów, profesorów, prezesów firm farmaceutycznych. Tematyka spotkania dotyczyła głównie rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o wiedzę biotechnologiczną i wynalazki przemysłu farmaceutycznego. Spotkanie prowadzone przez red. Piotra Chęcińskiego rozpoczęło wystąpienie prof. Tadeusza Pietruchy, członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w którym mówił on o społecznym i ekonomicznym uzasadnieniu dla rozwoju przemysłu biotechnologicznego w Polsce oraz wskaźnikach sukcesu leczenia z użyciem nowoczesnych terapii.

Następnie w dyskusji panelowej „Biotechnologia – jaki model dla Polski?” zaproszeni eksperci, przedstawiciele sektora akademickiego, prywatnego i pozarządowego zastanawiali się nad kierunkami, w jakich powinny się rozwijać nauki biomedyczne w Polsce i nad korzyściami wynikającymi z wynalazków biotechnologicznych. Podano kilka przykładów sukcesów na rynku biotechnologicznym, które wyrosły na bazie wcześniejszych porażek oraz zwrócono uwagę na konieczność intensywnego dialogu pomiędzy sektorem naukowców, a inwestorami na rynku biotechnologiczno-farmaceutycznym. W swojej wypowiedzi w ramach dyskusji prof. Leszek Kalinowski zwrócił uwagę na rolę diagnostyki laboratoryjnej oraz biobankowania w rozwoju medycyny spersonalizowanej, której głównym celem jest leczenie według algorytmów dobranych do indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów.

Kluczowym punktem było wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który podkreślił rolę nauk biomedycznych w gospodarce nowoczesnego państwa, jakim chce być Polska, oraz potrzebę stworzenia nowych mechanizmów finansowania działalności badawczo-rozwojowej, przyciągania do Polski utalentowanych badaczy i budowania współpracy między naukowcami i sektorem prywatnym.

Szczegółowa relacja z konferencji dostępna jest na stronie Kancelarii Prezydenta RP pod tym linkiem.

Opr. Ł. Kozera.

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak