Zapraszamy do współtworzenia grup eksperckich BBMRI.pl!

Jeśli specjalizują się Państwo w konkretnych obszarach działalności związanych z biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego i posiadają duże doświadczenie w zakresie danej działalności zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi powoływania grup eksperckich BBMRI.pl (LINK) https://drive.google.com/file/d/1NBgaccn7ch8nmKxIKt5FMV63gAInY5pJ/view) i przesyłanie zgłoszeń propozycji utworzenia grup lub partycypacji w grupach eksperckich ,do Krajowego Ośrodka Wiodącego ds. Biobankowania biobank@port.lukasiewicz.gov.pl.
Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak