Tworzymy wspólnie Polską Sieć Biobanków

Konsorcjum BBMRI.pl rozpoczęło nabór jednostek do Polskiej Sieci Biobanków. Kolekcjonujesz, przechowujesz czy badasz materiał biologiczny? Zgłoś się!

Do Sieci może przystąpić każda jednostka zajmująca się kolekcjonowaniem, przechowywaniem czy testowaniem materiału biologicznego – niezależnie od wielkości zbiorów czy stopnia rozwoju biobanku/repozytorium. Zapraszamy do zgłaszania się wszystkie uczelnie wyższe, jednostki kliniczne, instytuty badawcze, jednostki Polskiej Akademii Nauk, firmy prywatne, firmy farmaceutyczne oraz inne instytucje zainteresowane kolekcjonowaniem, przechowywaniem i analizą materiału biologicznego.

Każda z tych jednostek może zostać włączona do Sieci i korzystać z oferowanych przez nią rozwiązań.

Przystąpienie i uczestnictwo w Polskiej Sieci Biobanków jest bezpłatne.

Zainteresowane jednostki zapraszamy do przesłania informacji na adres: biobank@wum.edu.pl

W odpowiedzi prześlemy oficjalne pismo z informacją o Projekcie oraz zaproszenie do udział w krótkiej ankiecie, która pozwoli nam bliżej poznać charakter materiału biologicznego gromadzonego w polskich jednostkach. W toku realizacji projektu, zostaną określone kolejne kroki, niezbędne w czynnym uczestnictwie jednostki w Polskiej Sieci Biobanków.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane jednostki do współpracy i zgłaszania się.

Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków będzie zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego w Polsce oraz udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów na rzecz wspólnych potrzeb środowiska badawczego. Powyższy cel realizowany będzie przede wszystkim poprzez wdrożenie spójnych rozwiązań z zakresu jakości, IT, utworzenie rekomendacji dotyczących zagadnień prawnych i bioetycznych, związanych z gromadzeniem i użyciem w celach badawczych materiału biologicznego. Pracownicy biobanku skorzystają ze szkoleń z zakresu nowych standardów. Stworzona zostanie również możliwość odbywania wizyt szkoleniowych w biobankach konsorcjum BBMRI.pl. Opis etapów realizacji Projektu – utworzenia Polskiej Sieci Biobanków znajduje się w zakładce „misja”.

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak