„Towards Comprehensive Population Studies – BIAŁYSTOK PLUS”

W dniach 13 – 14 kwietnia bieżącego roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja dotycząca badań populacyjnych „Towards Comprehensive Population Studies – BIAŁYSTOK PLUS”.  

W tych dniach, Białystok stał się miejscem dyskusji naukowców reprezentujących jednostki naukowe z wielu krajów Europy. Okazją do zorganizowania konferencji było rozpoczęcie projektu BIAŁYSTOK PLUS –  jest to unikalny i  wielkoskalowy projekt, którego celem jest ocena stanu zdrowia Białostoczan i podjęcie skutecznych działań by zapobiegać skutkom chorób cywilizacyjnych

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład pana Markusa Pasterk’a – dyrektora administracyjnego konsorcjum BBMRI-ERIC na temat organizacji i funkcjonowania konsorcjum a także jego udziału w badaniach populacyjnych. Konsorcjum BBMRI.pl było reprezentowane przez silną grupę naukowców z Wrocławia, Łodzi oraz Warszawy. Pan dr Łukasz Kozera – pomysłodawca projektu Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, a także Krajowy Koordynator ds. Biobankowania, wygłosił odczyt na temat Polskiej i Europejskiej sieci Biobanków, z podkreśleniem zasad współpracy. Pan dr Kozera zaprosił zgromadzonych na sali do włączenia się w Polską Sieć Biobanków BBMRI.pl, wskazując na ogromne korzyści wynikające z przystąpienia i szansę na poszerzenie współpracy wieloośrodkowej.

Młodzi pracownicy naukowi i studenci mieli okazję zaprezentować się w trakcie sesji plakatowej. Pracownicy Pracowni Biobank, Katedry Biofizyki Molekularnej, Uniwersytetu Łódzkiego przedstawili aż 8 plakatów dotyczących prowadzonych badań populacyjnych, genetycznych oraz związanych z biobankowaniem. Prezentowano także wstępne wyniki prac nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Pracowni Biobank. Tytuły wystąpień były następujące: „Total Quality Management system in Biobank Lab at University of Lodz”; „Identification of important missense mutation in KCNK10 gene in individuals with myocardial infarction incidence by SNP microarrays analysis”; “mtDNA variability in Polish population – including division into voivodeships”; “Comparison of genetic divergence of ABC membrane transporters between worldwide populations”; “Information platform e-Czlowiek.pl to make the results of genome wide genotyping research for people available”; “Genetic determinants of brown eye pigmentation in the Polish population based on GWAS”; “Obesity and overweight associated SNPs in Polish population” and “Ancient tuberculosis (aTB) – the challenge in populations studies”. Pracownicy z Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, będącej częścią konsorcjum BBMRI.pl przedstawili 2 plakaty o następującej tematyce: “Implementation of Quality Management System as a key of processes repeatability” and “Wrocław Medical University Biobank: biosharing of biological samples for scientific purposes”.

Justyna Jarczak (UŁ).

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak