Test biegłości laboratoryjnej – dwóch Konsorcjantów z certyfikatami

Jest Nam miło poinformować, że dwóch Naszych Konsorcjantów, Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego oraz Biobank Świętokrzyski Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego wzięły udział w Teście Biegłości Laboratoryjnej (Biospecimen Proficiency Testing) organizowanym przez europejski ośrodek IBBL (Integrated Biobank of Luxembourg).

Program testu zapewnia zewnętrzne narzędzie do oceny jakości w celu weryfikacji precyzji i dokładności metod testowania próbek biologicznych oraz wydajności metod przetwarzania.

Tegoroczna edycja testu zgromadziła uczestników z jednostek z całego świat, w tym z  Austrii, Belgi, Finlandii, Francji, Luksemburgu, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Republiki Korei, Nigerii, Puerto Rico, Singapuru, Republika Południowej Afryki, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Pracownia Biobank sprawdzała się w kategorii:

  • Jednorodność porcjowania płynu mózgowo-rdzeniowego (CFS) (CSF Aliquoting)
  • Izolacja RNA z krwi pełnej (RNA Extraction from Whole Blood)
  • Izolacja mikrobiologicznego DNA ze śliny ( Microbial DNA Extraction from Saliva)
  • Czystość i stężenie DNA (DNA Quantification and Purity)
  • Czystość i stężenie RNA (RNA Quantification and Purity)

Biobank Świętokrzyski Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego natomiast w kategorii:

  • Czystość i stężenie DNA (DNA Quantification and Purity)

W każdej z kategorii obie jednostki otrzymały Certyfikat potwierdzający bardzo dobrą jakość pracy z materiałem biologicznym.

Serdecznie gratulujemy.

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak