Szkolenia z zakresu QMS w Polskiej Sieci Biobanków BBMRI.pl

W dniu 12 października 2018 roku w ramach II Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich orgaznizowanej przez Konsorcjum BBMRI.pl odbył się panel szkoleń poświęcony Systemowi Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) w Biobanku. W szkoleniach zorganizowanych przez realizatorów Zadania 3 projektu „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” wzięło udział około 60 uczestników na co dzień zajmujących się biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego.

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów poprowadzili eksperci i specjaliści QMS. Warsztaty dotyczyły „Projektowania dokumentacji SZiZJ” oraz „Mapowania procesów” w Biobanku.

Celem warsztatów była praktyka stosowania wymogów dotyczących identyfikacji dokumentacji SZiZJ, tworzenie przykładowej dokumentacji technologicznej, modelowania procesów i projektowania map procesów, czego efektem powinno być łatwiejsze identyfikowanie procesów kluczowych w Biobanku, projektowanie SZiZJ, tworzenie dokumentacji SZiZJ.

Warsztaty miały formę praktyki, a wykonywane w podgrupach ćwiczenia, były omawiane i dyskutowane przez uczestników, którzy byli bardzo zaangażowani.

Podczas warsztatów przeprowadzono ankietę ewaluacyjną. Ankietowani podkreślili, iż poziom warsztatów był bardzo wysoki, prowadzący wykazali się profesjonalizmem i znajomością zagadnień oraz stworzyli oni niezwykle przyjazną atmosferę. Ankieta uzupełniana przez uczestników wykazała ogromną potrzebę regularnego prowadzenie warsztatów/szkoleń poświęconych tematyce SZiZJ w Biobanku oraz tworzeniu podczas warsztatów dokumentów tj. procedury, instrukcje, druki.

Wyniki ankiet ewaluacji przedstawiono poniżej.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia warsztatów.

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek