Standardy jakości dla Biobanków Polskich zaakceptowane do ewaluacji jako wytyczne BBMRI-ERIC!

14 maja 2019 roku Zespół ds. Zapewnienia i Zarządzania Jakością Centrum Eksperckiego BBMRI.pl zaprezentował w grupie ekspertów WG6 BBMRI.QM service opracowane w ramach projektu „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” Standardy Jakości dla Biobanków Polskich.

Podczas międzynarodowej telekonferencji z udziałem przedstawicieli krajów członkowskich BBMRI-ERIC, której głównym założeniem była tematyka związana z opracowaniem jednolitych rozwiązań związanych z jakością w europejskich strukturach sieci BBMRI-ERIC oraz doskonaleniem wspólnej i zharmonizowanej usługi BBMRI-ERIC QM service, specjaliści ds. jakości, realizatorzy projektu BBMRI.pl na co dzień związani z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu (dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, mgr Katarzyna Ferdyn, dr Joanna Gleńska-Olender, mgr Karolina Zagórska), zaprezentowali przygotowane krajowe narzędzia: Standardy Jakości dla Biobanków Polskich oraz Manual dla Audytora. Oba opracowania oparte są na międzynarodowych wymaganiach norm ISO 9001, ISO 20387, wytycznych OECD oraz IARC.

To pierwsze takie rozwiązanie w skali europejskiej, którego do dnia dzisiejszego nie posiadał żaden kraj członkowski Europejskiej Infrastruktury Badawczej BBMRI-ERIC. Po prezentacji podczas panelu dyskusyjnego wszyscy eksperci jednogłośnie przychylili się do propozycji rozpoczęcia prac ewaluacyjnych nad wdrożeniem polskich rozwiązań na poziomie europejskim, dzięki którym BBMRI-ERIC będzie dysponował jednolitymi, zunifikowanymi standardami dla wszystkich krajów członkowskich.

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek