Standardy Jakości dla Biobanków Polskich wersja 2.00 już dostępne!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersję podręcznika, który jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany normatywne, a także dziesiątki audytów przeprowadzonych na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich v.1.0 (SJBP) oraz niezliczoną ilość godzin spędzonych z Państwem podczas konsultacji, szkoleń i konferencji.

Podręcznik SJBP w wersji 2.0, podobnie jak wersja pierwsza, jest podzielony na 15 rozdziałów. Każdy z nich składa się z części głównej zawierającej wymagania stawiane biobankom oraz część praktyczną, wraz z najczęściej zadawanymi pytaniami. Tworząc tę wersję szczególny nacisk kładliśmy na konsultacje społeczne w ramach Konsorcjum BBMRI.pl, informacje zwrotne uzyskiwane od Państwa oraz aktualne wytyczne prawne i powstające dokumenty normatywne dedykowane biobankowaniu. Dzięki temu wersja 2.0 jest jeszcze bardziej praktyczna i dokładna a także stanowi precyzyjne narzędzie do rozwijania i doskonalenia procesów w biobankach.

Część główna każdego z piętnastu rozdziałów zawiera wkład merytoryczny, ściśle odnoszący się do wymagań stawianych biobankom, w tym z zakresu rekomendowanych przez BBMRI-ERIC norm ISO 9001: 2015 i ISO 20387: 2018 wraz ze wskazaniem odniesień do punktów tych norm. Dodatkowo uzupełniono odniesienia do standardów ISO 19011: 2018, ISO 27001: 2014 i ISO 27002: 2013, jak również wszelkich innych wytycznych prawnych i etycznych, mających zastosowanie w procesie biobankowania. Niezmiennie, podręcznik pozostał spójny z zaleceniami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), z najlepszymi praktykami Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) i Międzynarodowego Towarzystwa Biologicznych i Środowiskowych Biorepozytoriów (ISBER).

Część dodatkowa, w formie Najczęściej Stosowanych Praktyk zawiera zbiór doświadczeń autorów podręcznika w zakresie biobankowania ludzkiego materiału biologicznego i danych, wskazówki i gotowe rozwiązania, które każdy Członek i Obserwator Polskiej Sieci Biobanków (PSB) może wykorzystać podczas wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i procesów.

Sekcja FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania, poświęcona jest w szczególności zagadnieniom, i problemom wskazywanym przez pracowników biobanków podczas audytów, szkoleń, konferencji oraz spotkań indywidualnych z opiekunami w ramach Polskiej Sieci Biobanków. Dobre praktyki oraz FAQ to również efekt wielogodzinnych rozmów z Państwem oraz szczegółowej analizy badań satysfakcji przeprowadzonych po szkoleniach i konferencjach.

Jest nam niezwykle miło przekazać w Państwa ręce efekt naszej pracy.

standardy_jakosci_dla_biobankow_polskich_2.0.pdf (umw.edu.pl)

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek