Standardy Jakości dla Biobanków Polskich już dostępne on-line!

Miło Nam Państwa poinformować, iż pierwsza opublikowana wersja Standardów Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP) jest już dostępna w trybie Open Access.

Standardy jakości dla Biobanków Polskich swoimi wytycznymi obejmują 15 obszarów: (1) Zarządzanie organizacją/instytucją; (2) Zarządzanie Jakością; (3) Dokumentacja i zapisy; (4) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; (5) Aspekty etyczne i prawne; (6) Dostawy, gospodarka materiałami; (7) Urządzenia; (8) Identyfikowalność; (9) Higiena środowiska i pracownika; (10) Kontrola procesów; (11) Odchylenia, niezgodny produkt/dane bądź usługa; (12) Audyty; (13) Doskonalenie; (14) Współpraca naukowa; (15) Bezpieczeństwo.

SJBP zawierają wytyczne, które powinny zostać wdrożone przez jednostki biobankujące ludzki materiał biologiczny, zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, pobranego materiału wraz z danymi towarzyszącymi oraz sam Biobank. Oryginalność SJBP polega na tym, że pod wytycznymi umieszczone zostały przykłady, stanowiące wyjaśnienie danego wymogu, tzw. dobre praktyki postępowania. SJBP nie tylko przedstawiają wymogi, które należy spełnić, aby działać prawidłowo w obrębie procesu naukowo-badawczego, ale również precyzyjnie wyjaśniają i podpowiadają w jaki sposób można zrealizować dany podpunkt SJBP. Dodatkowo zawierają one najczęściej zadawane pytania (w obrębie danego, opisanego zagadnienia) wraz z odpowiedziami. Dlatego Biobank nie powinien mieć żadnych trudności wdrażając wymogi SJBP z poszczególnych obszarów.

SJBP jest obecnie jedyną publikacją dotyczącą obszaru biobanków zgodną z normą ISO 20387:2018 Biotechnologia – Biobanking – Ogólne wymagania dotyczące Biobanków oraz normą ISO 9001:2015. Dzięki kreatywnemu podejściu opisuje wszystkie wymagania zawarte w normie w bardziej szczegółowy, opisowy i praktyczny sposób. Każdy użytkownik planujący wdrożenie standardów jakości w biobankowaniu może łatwo zrozumieć, a następnie wdrożyć wymagania, przygotowując się tym samym do procesu akredytacji na zgodność z normą.

W celu pobrania Standardów Jakości dla Biobanków Polskich, wejdź w link poniżej:

http://www.wydawnictwo.umed.wroc.pl/files/standardy_jakosci_dla_biobankow_polskich.pdf

Zapraszamy Państwa do lektury SJBP oraz życzymy sukcesów we wdrażaniu oraz doskonaleniu systemów jakości w Państwa jednostkach.

Grupa Ekspercka QMS BBMRI.pl
Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak