Przebieg choroby COVID-19 w aspekcie odpowiedzi odpornościowej oraz zmienności genetycznej gospodarza i SARS-CoV-2 (projekt nr 2020/37/B/NZ6/04037).

Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist