Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy (projekt nr 2019/35/B/NZ7/00942)

Projekt współfinansowany przez:
OPUS18 (NCN)
Budżet projektu:
2 424 060 PLN
Czas trwania projektu:
2020-2023
Beneficjent z Konsorcjum BBMRI.pl:
Uniwersytet Łódzki wspólnie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc (Lider) oraz Instytutem Biologii Medycznej PAN w Łodzi

Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych, testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek

Projekt współfinansowany przez:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu - STRATEGMED, 2016-2021,
Budżet projektu:
22 139 314,00 PLN
Czas trwania projektu:
2016-2021
Beneficjent z Konsorcjum BBMRI.pl:
Warszawski Uniwersytet Medyczny