Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko” (projekt nr 2019/34/H/NZ8/00683)

Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist