Raport „Genetyzacja społeczna w kontekście biobankowania”

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy kolejny raport pt. „Genetyzacja społeczna w kontekście biobankowania” sporządzony w ramach zadania 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce, projektu pn. Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. 

 Raport prezentuje problemy związane szczególnie ze społecznym postrzeganiem badań genetycznych i genomicznych w kontekście biobankowania. Wychodząc od sformułowanej w latach dziewięćdziesiątych koncepcji genetyzacji przedstawione zostaną najważniejsze konsekwencje społeczne genetyzacji, do których zalicza się kreowanie nadmiernych oczekiwań wobec rozwoju genetyki, stosowanie modelu genetycznego do interpretacji coraz większej liczby chorób, zachowań i cech osobowości, zmianę funkcjonowania instytucji społecznych i związane z tym zagrożenie stygmatyzacją i dyskryminacją dawców i ich rodzin. Analiza przygotowana została przez dr. hab. Jana Domaradzkiego z Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych Katedry Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (kontakt do autora: jandomar@ump.edu.pl).

Odnośnik do aktualnej wersji raportu – LINK

dr hab. Jakub Pawlikowski,

Katedra Nauk Humanistycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynator zadania 6

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek