Raport ELSI poświęcony statusowi teologiczno-moralnemu ludzkiego ciała

Kolejny raport ELSI poświęcony statusowi teologiczno-moralnemu ludzkiego ciała ukazuje różne perspektywy religijno-teologiczne, które mogą kształtować postawy indywidualne i społeczne oraz normy moralne i prawne dotyczące ludzkiego ciała, komórek, tkanek i narządów.

Zachęcam do zapoznania się z różnymi ujęciami i argumentacjami teologiczno-religijnymi w tym zakresie opracowanymi przez ks. prof. Piotra Morcińca z Uniwersytetu Opolskiego.

Odnośnik do aktualnej wersji raportu – LINK  

Owocnej lektury! 

dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. uczelni,

koordynator zad. 6

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek