Raport ELSI poświęcony statusowi filozoficzno-moralnemu ludzkiego ciała, komórek, tkanek i narządów

Przedstawiamy kolejny raport ELSI, tym razem poświęcony statusowi filozoficzno-moralnemu ludzkiego ciała, komórek, tkanek i narządów. 

Status moralny i prawny żywego i martwego ludzkiego ciała, a co za tym idzie, również status ludzkiego materiału biologicznego, zależy od statusu ontologicznego, jaki temu ciału przypisujemy. Warto zapoznać się z różnymi ujęciami i argumentacjami filozoficznymi w tym zakresie opracowanymi przez ks. prof. Piotra Morcińca z Uniwersytetu Opolskiego. 

Odnośnik do aktualnej wersji raportu – LINK  

Owocnej lektury! dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. uczelni,

koordynator zad. 6 

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek