Raport ELSI poświęcony „Komercjalizacji wyników badań naukowych opartych o wykorzystanie ludzkiego materiału biologicznego i danych”

Prezentujemy raport ELSI poświęcony „Komercjalizacji wyników badań naukowych opartych o wykorzystanie ludzkiego materiału biologicznego i danych” opracowany przez dr Joannę Banasiuk z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

W pierwszej części opracowania przedstawiono podstawowe zasady procesu komercjalizacji  w sektorze naukowym. W drugiej części wskazano rozwiązania wspólne dla sektora nauki oraz sektora medycznego, w tym zwłaszcza farmaceutycznego. Część trzecia dotyczy wybranych problemów praktycznych w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych opartych na LMB ze szczególnym uwzględnieniem statusu osoby, od której pochodzi dany materiał biologiczny.


 Owocnej lektury,


dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. uczelni


koordynator zad. 6″ 

Raport dostępny tutaj (link).

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek