Raport ELSI poświęcony „Analizie psychologicznych aspektów biobankowania związanych z postawami wobec ludzkiego ciała, komórek i narządów”

Prezentujemy raport ELSI poświęcony „Analizie psychologicznych aspektów biobankowania związanych z postawami wobec ludzkiego ciała, komórek i narządów” opracowany przez dr. Michała Wiechetka, psychologa z Instytutu Psychologii KULJPII, autora publikacji z zakresu psychologicznych determinant biobankowania. 

Problematykę przekazywania materiału biologicznego opisano z podziałem na kilka obszarów:

1) postawa wobec biobankowania,

2) wielowymiarowe postrzeganie biobanków,

3) czynniki psychologiczne wiążące się z przekazywaniem narządów/tkanek za życia lub po śmierci do transplantacji,

4) przekazywanie materiału biologicznego do celów naukowych oraz

5) proces podejmowania decyzji o przekazywaniu organów i materiału biologicznego. 

Owocnej lektury!

dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. uczelni

koordynator zad. 6″ 

Raport dostępny tutaj (link).

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek