Wtórne wykorzystanie ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań naukowych a art. 22 Europejskiej Konwencji Bioetycznej (w:) Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami

Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist