Standardy Jakości dla Biobanków Polskich v. 1.00

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl Ferdyn K, Gleńska-Olender J, Zagórska K , Witoń M, Uhrynowska-Tyszkiewicz I,  Matera-Witkiewicz A
Nazwa czasopisma Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ISBN 978-83-7055-610-5
Rok publikacji 2019
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 0
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 80
Streszczenie w j. polskim lub krótki opis pracy Głównym celem Standardów Jakości dla Biobanków Polskich jest wsparcie dla jednostek biobankujących materiał biologiczny, szczególnie pochodzenia ludzkiego. Kluczowym jest aby zabezpieczyć pacjenta, pobrany materiał, dane oraz samą jednostkę biobankującą.
Standardy jakości dla Biobanków Polskich (SJBP) swoimi wytycznymi obejmują 15 kluczowych z punktu biobankowania obszarów.  Wytyczne SJBP są kompatybilne z wytycznymi Norm ISO 9001 oraz pierwszej na świecie dedykowanej normy dla Biobanków ISO 20387:2018, nad powstaniem której część zespołu tworzącego SJBP pracowała w ramach prac w grupach roboczych BBMRI-ERIC i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy The main objective of the Quality Standards for Polish Biobanks is to support units that biobank biological material, especially of human origin. The key is to secure the patient, the collected material, data and the biobanking unit itself. The quality standards for Polish Biobanks (SJBP) cover 15 key areas from the point of biobanking with their guidelines. The SJBP guidelines are compatible with the guidelines of ISO 9001 Standards and the world’s first dedicated ISO 20387: 2018 standard for Biobanks, on the creation of which a part of the SJBP team worked as part of the work in BBMRI-ERIC and the Polish Committee for Standardization.

 

Link do publikacji Standardy Jakości dla Biobanków Polskich v. 1.00

 

DOI n/d
Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist