Standardy jakości dla biobanków polskich v. 2.00

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl Matera-Witkiewicz A;  Gleńska-Olender J; Zagórska K; Uhrynowska-Tyszkiewicz I; Witoń M
Nazwa czasopisma Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ISBN 978-83-7055-661-7
Rok publikacji 2021
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 0
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 80
Streszczenie w j. polskim lub krótki opis pracy Podręcznik „Standardy jakości dla Biobanków polskich” v.2.00 składa się z 15 rozdziałów omawiających wszystkie dotyczące biobankowania aspekty Systemu Zarządzania Jakością, określone zgodnie z najlepszą wiedzą opartą na dedykowanych dla biobanków normach ISO i Najlepszych Praktykach. Podręcznik jest zbieżny z EN ISO 20387: 2020, ISO 9001: 2015, ISO 19011: 2018, ISO 27000: 2014 i ISO 27002: 2013 oraz z zaleceniami OECD, IARC, ISBER. Zawiera wytyczne, które powinny być wdrażane przez jednostki biobankujące w celu uzyskania najwyższej jakości materiału i danych, ale także ochrony pacjenta, materiału, danych oraz samego Biobanku. W oparciu o podręcznik każdy może wdrożyć stawiane wymagania, przygotowując się tym samym do procesu akredytacji na zgodność z wspomnianą, dedykowaną biobankom normą biotechnologiczną.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy The manual „Quality Standards for Polish Biobanks” v.2.00 consists of 15 chapters discussing all aspects of the Quality Management System related to biobanking, defined in accordance with the best knowledge based on ISO standards and Best Practices dedicated to biobanks. The manual is consistent with EN ISO 20387: 2020, ISO 9001: 2015, ISO 19011: 2018, ISO 27000: 2014 and ISO 27002: 2013 and with the recommendations of OECD, IARC, ISBER. It contains guidelines that should be implemented by biobanking units in order to obtain the highest quality material and data, but also to protect the patient, material, data and the Biobank itself. Based on the manual, anyone can implement the set requirements, thus preparing for the accreditation process for compliance with the aforementioned biotechnological standard dedicated to biobanks.

 

Link do publikacji Standardy jakości dla biobanków polskich v. 2.00

 

DOI n/d
Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek