Polska Sieć Biobanków rozwija się i zaprasza do współpracy

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl Chróścicka A., Paluch A., Matera-Witkiewicz A
Nazwa czasopisma Biotechnologia.pl
Rok publikacji 2019
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 0
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 0
  Wchodząca w struktury europejskiej organizacji BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium), Polska Sieć Biobanków (PBN) łączy biobanki i biorepozytoria z terenu całej Polski. Za realizację ogólnopolskiego projektu utworzenia PSB odpowiedzialne jest Konsorcjum BBMRI.pl utworzone przez 7 jednostek . W pierwszych dwóch latach realizacji projektu do PBN przystąpiły już 42 ośrodki zajmujące się gromadzeniem różnego rodzaju materiału biologicznego. Wskazuje to na duże zainteresowanie procesem biobankowania w Polsce oraz chęć integracji i udostępniania swoich kolekcji dla szerokiego zastosowania w celach naukowych przez wiele ośrodków biobankujacych w Polsce.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy Part of the European organization BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium), the Polish Biobanking Network (PBN) connects biobanks and biorepositories from all over Poland. The BBMRI.pl Consortium, formed by 7 units, is responsible for the implementation of the nationwide project of establishing PSB. In the first two years of the project implementation, 42 centers dealing with the collection of various types of biological material have already joined the PBN. This indicates a great interest in the biobanking process in Poland and the willingness to integrate and share their collections for wide use for research purposes by many biobanking centers in Poland.

 

Link do publikacji Polska Sieć Biobanków rozwija się i zaprasza do współpracy

 

DOI n/d
Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist