Książka streszczeń z konferencji „Ciało ludzkie w badaniach naukowych – aspekty organizacyjne, etyczne, prawne i społeczne”;

Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist