Cielesność człowieka w badaniach naukowych i praktyce medycznej – wyzwania etyczne, prawne i społeczne; : Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej: ujęcie transdyscyplinarne

Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist