Biobankowanie jako jeden ze strategicznych kierunków zmieniających świat

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl Sitek P., Matera-Witkiewicz A., Gleńska Olender J., Zagórska K., Laskowski M.,
Nazwa czasopisma Świat Przemysłu Farmaceutycznego
Rok publikacji 2019
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 0
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 0
Biobanki to wysoko wyspecjalizowane infrastruktury badawcze które gromadzą określony materiał biologiczny i dane z nim powiązane w sposób pozwalający na jego wykorzystanie przez następne kilka do kilkudziesięciu lat. Już w roku 2009 magazyn „ Time” opisał biobankowanie jako jeden z 10 najważniejszych pomysłów zmieniających świat.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy Biobanks are highly specialized research infrastructures that collect specific biological material and data related to it in a way that allows its use for the next several to several dozen years. Already in 2009, the magazine „Time” described biobanking as one of the 10 most important ideas changing the world.

 

Link do publikacji Biobankowanie jako jeden ze strategicznych kierunków zmieniających świat

 

DOI n/d
Michał Osiński

Autor:Michał Osiński

Senior Specialist