Audytor wewnętrzny w Biobanku- praktyczny przewodnik

Autorzy publikacji z podkreśleniem autorów z projektu BBMRI.pl Sitek P; Gleńska-Olender J; Zagórska K; Laskowski M; Matera-Witkiewicz A
Nazwa czasopisma Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ISBN 978-83-7055-655-6
Rok publikacji 2021
IF czasopisma w czasie publikacji pracy 0
Punkty MNiSW w czasie publikacji pracy 0
Streszczenie w j. polskim lub krótki opis pracy Publikacja Audytor wewnętrzny w Biobanku – praktyczny przewodnik to zbiór dobrych praktyk i wytycznych dla audytorów wewnętrznych Biobanku. Zawiera najważniejsze informacje na temat kompetencji, sposobu audytowania,  nadzoru nad dostawcami zewnętrznymi. Zwięzła formuła przewodnika czyni go atrakcyjną pozycją literaturową dla początkujących jak również doświadczonych audytorów w Biobanku.

 

Streszczenie w j. angielskim lub krótki opis pracy The publication Biobank’s Internal Auditor – A Practical Guide is a collection of good practices and guidelines for Biobank’s internal auditors. It contains the most important information on competences, the method of auditing and supervision over external suppliers. The brief formula of the guide makes it an attractive literature item for beginners as well as experienced auditors at Biobank.

 

Link do publikacji Audytor wewnętrzny w Biobanku- praktyczny przewodnik

 

DOI n/d
Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek