Przedstawiciele konsorcjum BBMRI.pl w Polskim Komitecie Normalizacyjnym KT 287 ds Biotechnologii!

W dniu 21 sierpnia 2017 r. Prezes PKN powołał Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu do KT 287 ds. Biotechnologii. Na funkcję Reprezentantów zostały powołane Panie mgr Katarzyna Ferdyn i dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz.

Zadania realizowane w ramach członkostwa w PKN obejmują m.in. aktywne uczestnictwo w pracach i posiedzeniach KT, w tym w głosowaniach, oraz pracach grup projektowych. Jednym z głównych zadań będzie również opiniowanie projektów Polskich Norm, Norm Europejskich i Norm Międzynarodowych oraz innych dokumentów normalizacyjnych.  Ważną rolą przedstawicieli będzie uczestnictwo w pracach komitetów technicznych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych oraz wyrażanie opinii dotyczących prac KT.

Powołanie na członka PKN Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który jest realizatorem Zadania 3: „Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań” projektu „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” ” do prac w KT 287 ds. Biotechnologii jest ogromnym sukcesem i stanowi wartość dodaną dla całego konsorcjum BBMRI.pl.  Prace w w KT 287 ds. Biotechnologii będą w pierwszej kolejności dotyczyły opiniowania draftu normy ISO/DIS 20387 Biotechnology- Biobanking – General requirements for biobanking.

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek