Pracowania Biobank UŁ z certyfikatem jakości ISO 9001

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, jako druga jednostka w Polsce, otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2015 w zakresie tzw. biobankowania i usług w obszarze biologii molekularnej.

Certyfikat jest efektem wieloletniej pracy całego zespołu. Kierownik Pracowni Biobank, dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ, oraz pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością mgr inż. Sylwia Dobrowolska-Broniarek zadbali, by we wdrażanie systemu zaangażowany był cały personel.  

Wdrożenie wymagań normy ISO 9001:2015 w Pracowni Biobank przyczyniło się do podniesienia i standaryzacji jakości pracy. Ciągła kontrola jakości pozwoliła na prawidłowe planowanie i nadzorowanie procesów, ale również na odpowiednią ochronę danych i materiałów biologicznych. Dodatkowo w ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 udoskonaleniu uległy inne procesy w Biobanku. Ustrukturyzowano dokumentację oraz wdrożono nadzór nad nią, zadbano o kompetencje personelu oraz możliwości ich rozwijania.

Wdrożono działania pozwalające na sprawne wykorzystywanie infrastruktury Biobanku, niwelując liczbę awarii sprzętu do minimum. Ważnym aspektem było również wdrożenie nadzoru nad gospodarką odczynnikami i materiałami zużywalnymi, które stanowią niezbędny zasób w codziennej pracy laboratorium Biobanku. Proces zakupów oraz nadzoru nad dostawami został włączony do systemu, co pozwoliło na efektywniejszą komunikację między dostawcami usług i materiałów a Biobankiem.

LINK do artykułu

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek