Podsumowanie Szkolenia z zakresu Standardów Jakości dla Biobanków Polskich

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Warszawie, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyło się szkolenie z zakresu Standardów Jakości dla Biobanków Polskich. Organizatorem tego wydarzenia był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, i działający w jego strukturze zespół realizujący zadanie: „Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań”. Szkolenie odbyło się dzięki realizacji projektu MNISW pt. „Infrastruktura Badawcz Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”

Spotkanie skupiło prawie 50 uczestników z wielu ośrodków biobankujących. Uczestnikami wydarzenia byli zarówno Członkowie Polskiej Sieci Biobanków jak i jej Obserwatorzy. Grupę podzielono na dwa zespoły pracujące pod okiem koordynatorów i ekspertów ds. SZIZJ z BBMRI.pl. Każdy z zespołów miał możliwość wysłuchać wykładów a następnie praktycznie sprawdzić swoją wiedzę na warsztatach. Tematyka wydarzenia była dostosowana do potrzeb i sugestii zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

Plan szkolenia obejmował obszary ze Standardów Jakości dla Biobanków Polskich, takie jak: audyty oraz analiza ryzyka w procesach i funkcjonowaniu Biobanku, a także zagadnienia związane ze współpracą naukową czy też kwestie produktu/usługi niezgodnej oraz możliwych odchyleń i niezgodności.

Uczestnicy bardzo aktywnie zadawali pytania, zgłaszali uwagi oraz wysuwali wnioski a podczas warsztatów. Podsumowaniem wydarzenia było wręczenie certyfikatów uczestnictwa oraz ankieta satysfakcji ze szkolenia. Uczestnicy wskazali na wysoki poziom merytoryczny spotkania, zadowolenie z jakości odbytych wykładów i warsztatów oraz tematykę, którą chcieli by poruszyć na kolejnych spotkaniach. Ewaluacja warsztatów jednoznacznie wskazała na ogromną potrzebę organizowania takich przedsięwzięć. Zespół dołoży wszelkich starań, aby dobrze wykorzystać cenne uwagi zgłoszone na ankietach a także aby każde kolejne spotkania szkoleniowe były jeszcze lepsze!

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek