Pierwszy Biobank w Polsce z certyfikatem w zakresie biobankowania

Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu działający w Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału (PPTABiGMB) w dniu 2 kwietnia 2019 uzyskał dla wdrożonego Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 9001:2015 i pełni działa w oparciu o System zgodny z jej wymaganiami w zakresie BIOBANKOWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO CELÓW NAUKOWYCH, BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I DYDAKTYCZNYCH.

Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy zgranego zespołu, na co dzień pracującego w jednostce, realizującego wspólnie z Konsorcjum BBMRI.pl projekt „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” Zadanie 3 „Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań”. Dzięki zaangażowaniu zespołu PPTABiGMB/Biobank UMW, jako pierwsza jednostka w Polsce, uzyskała certyfikat w zakresie biobankowania.

Przed przystąpieniem do certyfikacji Biobank UMW poddał się dwóm audytom BBMRI.pl w zakresie SZiZJ, przeprowadzanym na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP), które są zbieżne zarówno z wymogami normy ISO 9001:2015, jak i ISO 20387:2018. Wynik audytu nr 2 przeprowadzonego przez audytorów BBMRI.pl potwierdził, iż Biobank UMW jest gotowy do certyfikacji swojego systemu na zgodność z normą ISO 9001. Dzięki Polskiej Sieci Biobanków (PSB) utworzonej przez Konsorcjum BBMRI.pl, SJBP, audytom BBMRI.pl w zakresie SZiZJ, zaangażowaniu pracowników – Biobank UMW zdecydował się na wykorzystanie potencjału i wyników pracy w zakresie SZiZJ, dzięki czemu jest dzisiaj pierwszym biobankiem w Polsce, który posiada certyfikowany system w zakresie biobankowania.

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak