OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Ciało ludzkie w badaniach naukowych – aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

19-20.04.2018 Lublin

SAMODZIELNA PRACOWNIA SOCJOLOGII MEDYCYNY UM W LUBLINIE

ZAKŁAD ETYKI I FILOZOFII CZŁOWIEKA UM W LUBLINIE

KONSORCJUM BBMRI.PL

zapraszają na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ Ciało ludzkie w badaniach naukowych – aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

Termin konferencji: 19-20 kwietnia 2018 roku

Miejsce konferencji: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin

 
 
PROGRAM KONFERENCJI (https://drive.google.com/file/d/1I6JSTF0OdDgZsKJmVy2FkRXoOQWI0kDZ/view)
KOMITET NAUKOWY:

Dr hab. Jakub Pawlikowski, UM Lublin – przewodniczący

Dr hab. Marek Czarkowski, Ośrodek Bioetyki NRL

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz, UJ

Prof. dr hab. Leszek Kalinowski, GUMed

Dr hab. Artur Kamiński, WUM

Dr Łukasz Kozera, WCB EIT+

Prof. dr hab. Rafał Kubiak, UŁ, UM Łódź

Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, WUM

Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, UM Lublin

Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, WSEI w Lublinie

Prof. dr hab. Oktawian Nawrot, UG

Prof. dr hab. Tomasz Pasierski, WUM

Dr hab. Jarosław Sak, UM Lublin

Dr hab. Michał Skrzypek, UM Lublin

Prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk, Komitet Bioetyki PAN

Prof. dr hab. Piotr Morciniec, UO

Dr hab. Monika Wałachowska, UMK Toruń

Prof. dr hab. Michał Witt, IG PAN/Poznań

Prof. dr hab. Zbigniew Wróblewski, KUL

PATRONAT HONOROWY:

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej

Polskie Towarzystwo Bioetyczne

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja naukowa nad problemami związanymi z wykorzystaniem ludzkiego ciała, w tym zwłok, komórek, tkanek, narządów i innych rodzajów ludzkiego materiału biologicznego w badaniach naukowych w dziedzinie biomedycyny. Rozwój banków tkanek, komórek i narządów, a także inne formy eksploatacji ludzkiego ciała w działalności naukowej, niosą poważne implikacje etyczne, prawne i społeczne oraz pytania o zasady i granice działań w tym zakresie, a także odpowiedzialność badaczy i zaufanie społeczeństwa. Dotychczasowe normy prawno-etyczne dotyczące badań na ludziach okazują się niewystarczające w obliczu nowych problemów generowanych przez badania na ludzkim materiale biologicznym, co rodzi konieczność wypracowania bardziej adekwatnych rozwiązań normatywnych.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk medycznych, filozoficznych, prawnych i społecznych, a szczególnie osoby gromadzące ludzki materiał biologiczny, badaczy oraz przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów i organizacji pozarządowych działających w ochronie zdrowia.

Tematyka wystąpień winna dotyczyć kwestii filozoficznych, etycznych, prawnych i społecznych związanych z przeznaczeniem i wykorzystaniem w badaniach naukowych ludzkiego ciała i jego elementów, w tym ludzkich zwłok, komórek, tkanek, narządów, „odpadów medycznych”, a także związanych z nimi danych. Zachęcamy do podjęcia problematyki: postaw moralnych wobec ludzkiego ciała, społeczno-kulturowych uwarunkowań postrzegania ludzkiego ciała i jego części za życia i po śmierci, psychospołecznych determinant kształtujących decyzje o donacji zwłok lub dawstwie materiału biologicznego na cele badań naukowych, problemów etycznych i prawnych związanych z prawami dawców, uzyskiwaniem zgody na przechowywanie i udostępnianie ludzkiego materiału biologicznego, przetwarzaniem i ochroną danych, informowaniem o wynikach badań, uprawnieniami własnościowymi i komercjalizacją ludzkiego ciała i wyników badań, a także kształtowania odpowiedzialności badaczy i budowania zaufania ze strony donatorów, dawców i całego społeczeństwa.

Oprócz wystąpień ustnych przewidywana jest sesja plakatowa oraz sesja studencka i doktorancka.

Konferencja jest bezpłatna i odbywa się w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” finansowanego ze środków MNISW.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

W przypadku uczestnictwa czynnego prosimy przesłać kartę zgłoszenia wraz ze streszczeniem wystąpienia (max. 300 słów) do 23 marca 2018 roku.

W przypadku uczestnictwa biernego prosimy przesłać kartę zgłoszenia do 31 marca 2018 roku.

Za udział w konferencji diagnostom laboratoryjnym przysługują 4 punkty edukacyjne (zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych, Dz. U. poz. 1519). 

FORMULARZ DO PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ I STRESZCZEŃ

Aby dokonać rejestracji i przesłać doniesienie konferencyjne prosimy o skorzystanie z formularza poniżej. W przypadku braku streszczenia – proszę wpisać „nie dotyczy”.

Po wypełnieniu formularza w ciągu 48 godzin otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą rejestrację.

Publikacja prac: Organizatorzy przewidują publikację prac wygłoszonych na konferencji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, w monografii naukowej. Termin nadsyłania pełnych tekstów: 30 czerwca 2018 roku.

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW – LINK (https://drive.google.com/file/d/1psffjJLM1kKk9OiXNkqkzU0La9Ay7QyD/view)

Kontakt z organizatorami:

Zakład Etyki i Filozofii Człowieka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Staszica 4/6, 20-069 Lublin,

Tel/fax. 0048 81 44868 50/52

e-mail: elsi@BBMRI-eric.pl

Komitet Organizacyjny: 

Dr hab. Jakub Pawlikowski – przewodniczący

Dr Rafał Patryn – vice-przewodniczący

Dr Jerzy Bednarski

Mgr Joanna Kwiatkowska

Dr Anna Chróścicka

Mgr Katarzyna Ferdyn

Mgr Joanna Gleńska-Olender

Dr Magdalena Grodecka

Dr Dorota Krekora-Zając

Mgr Piotr Lewandowicz

Mgr Ewelina Łopucka

Mgr Błażej Marciniak

Dr Agnieszka Matera-Witkiewicz

Dr Michał Piast

Dr Jarosław Skokowski

Dr Dominik Strapagiel

Mgr Anna Zagaja

Dr Andrzej Zykubek

Patronat Medialny: 

Portal i wydawnictwo:
Medycyna Praktyczna„.
Portal medyczny: „MEDtube” 
Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak